Бусад өдөр тутмын хэрэгцээт зүйлсийн целлюлозын сав баглаа боодол